Izradu internet prezentacije podijelili smo na faze koje su definisane rokovima i tek završetkom jedne faze može otpočeti druga.

DIZAJNIRANJE izgleda sajta započinje skiciranjem stranice na papiru, a zatim se sređuje u nekom od grafičkih programa (Adobe PS ili Illustrator)  pri čemu se posebna pažnja poklanja upotrebljivosti sajta (usability). Faza traje do 14 dana i može sadržati do dvije korekcije dizajna.

IZRADA I PROGRAMIRANJE elemenata sajta predstavlja kreiranje xhtml/css dokumenta iz finalnog grafičkog fajla, konvertovanje u template, programiranje i dodavanje dodatnih elementa na stranici. Faza traje do 21 dan.

IMPLEMENTACIJA sadržaja se odnosi na sadržaj koji je dostavljen najkasnije do završetka prethodne faze. Uključuje i testiranje funkcionalnosti i završava se unutar 7 dana.

MARKETING projekta podrazumijeva niz aktivnosti koje se odnose na promociju i optimizaciju sajta za što bolju pozicioniranost kod pretraživača. Traje tokom cijelog trajanja projekta.

ODRŽAVANJE projekta dijelimo na dvije oblasti, a traje takođe, tokom trajanja cijelog projekta:

održavanje sadržaja (unos novog i izmjene postojećeg sadržaja, dograđivanje skripti – programiranje elemenata na sajtu, unos fotografija…)

održavanje funkcionalnosti (zaštita od napada na sajt, instalacija sigurnosnih zakrpi, zaštita od spama i virusa, garantovani up-time, kreiranje dnevnih kopija…)

Na kraju, potrebno je podići stranice na web hosting  i povezati sa domenom, čime prezentacija postaje dostupna svima. Zakup domene i hostinga se vrši i obnavlja na period od najmanje godinu dana. Hosting se bira sa aspekta zahtjevnosti prezentacije.

Za korisnike našeg hostinga ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI JE BESPLATNO.