U poslu se često srećemo sa situacijama kad je klijentu potrebno napraviti logo, vizit karte, memorandume, pripremiti katalog proizvoda, dizajnirati plakat, oslikati vozilo, napraviti pripremu za štampu i sl.

Sa zadovoljstvom ćemo se prihvatiti i tog izazova.